Dziękujemy za wybranie naszego produktu

Wraz z zamieszczonymi poniżej warunkami , na zakupiony przez Ciebie zegarek obowiązuje 24 – miesięczna gwarancja.

 • Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Jest ona uznawana tylko wtedy, gdy jest poprawnie i kompletnie wypełniona, posiada datę sprzedaży zegarka, wpisany model zegarka oraz jest przedstawiona łącznie z dowodem zakupu
 • Karta gwarancyjna uprawnia do bezpłatnych napraw oraz impregnacji drewna ( za wyjątkiem kosztów wysyłki do oddziału firmy Old Oak ) w okresie gwarancji
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia zegarka do Serwisu Old Oak
 • W przypadku dostarczenia zegarka do Punktu Sprzedaży, termin rozpatrzenia reklamacji ulegnie przedłużeniu o czas dostarczenia produktu do Serwisu Old Oak
 • W przypadku, gdy w okresie trwania gwarancji, naprawa zegarka nie będzie możliwa, zostanie on wymieniony na nowy zegarek o zbliżonych parametrach bądź na zegarek o identycznej cenie zakupu
 • Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową
 • Po naprawieniu lub wymianie zegarka bądź jego części na nowy w ramach roszczenia gwarancyjnego – nowy produkt jest objęty nowym 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym
 • Old Oak akceptuje roszczenia gwarancyjne bezpośrednio od klienta końcowego jedynie w przypadku gdy produkt został zakupiony bezpośrednio od Old Oak ( należy przesłać dowód sprzedaży)
 • Żywotność baterii a zarazem czas eksploatacji zegarka z użyciem jednej baterii w odpowiednich warunkach atmosferycznych wynosi 1-2 lata od dnia zamontowania baterii w zegarku
 • Uprawnienia kupującego wynikające z przepisów Kodeksu Cywilnego nie podlegają ograniczeniu czy też wyłączeniu

Sklep Old Oak zastrzega, iż błędne bądź zniekształcone wyświetlanie informacji o produktach, spowodowane indywidualnymi ustawieniami komputera czy monitora ( barwa, rozdzielczość, jasność ) nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych.

W celu zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji albo roszczeń reklamacyjnych na podstawie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, należy wypełnić formularz znajdujący się na naszej następnie kliknij na wyróżniony przycisk “Zwróć produkt”, wybierz określoną ilość produktów, które chcesz zwrócić/zareklamować i wypełnij elektroniczny formularz i kliknij wyślij. Reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu należy wysłać na adres wskazany w Regulamin Sklepu Old Oak.

W przypadku, uzasadnionego roszczenia koszt wysyłki Klientowi nowego produktu ponosi Sklep Old Oak. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem w zakresie gwarancji i rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Gwarancja nie obejmuje:

 • Uszkodzeń mechanicznych ( wgniecenie , uderzenie , zagniecenie , zbicie szkiełka , zarysowanie szkiełka, zerwanie koronki itp. ) oraz powstałych w ich wyniku wad
 • Zalania , przemoczenia w substancjach ciekłych ( woda , napoje itp. )
 • Zużycia eksploatacyjnego i starzenia się produktu ( zmiany koloru i/lub zmian właściwości materiałów takich jak drewno , naturalny kamień , paski parciane , skórzane lub bransolety
 • Ścierania się zewnętrznych powłok, zużycia bądź zarysowania kopert, pasków bądź bransolet
 • Uszkodzeń którejkolwiek części zegarka w wyniku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem , braku staranności, zaniedbania czy też wszelkich innych konsekwencji zachowań, za które sprzedający nie ponosi odpowiedzialności
 • Zużycia baterii ( koszt wymiany baterii w serwisie Old Oak wynosi 40zł + koszt wysyłki )
 • Zegarka, na którym były dokonywane czynności przez osoby nieuprawnione ( np. związane z wymianą baterii lub naprawą) lub którego stan oryginalny został zmieniony poza kontrolą Serwisu Old Oak
 • Zerwania koronki zegarka ( zbyt intensywne i/lub agresywne ) nastawianie odpowiedniej godziny
 • Wad powstałych na skutek użytkowania lub pozostawienia zegarka w nieodpowiednich warunkach, np. zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie, gwałtowne zmiany tych warunków, zamoczenie lub zalanie
 • Odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści w wyniku wad, niedokładności lub niefunkcjonowania zegarka
SKORZYSTAJ Z OKAZJI

-10%

na wszystkie produkty z kodem