Regulamin sklepu 


Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://www.oldoak.pl/ (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest OLD OAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach 40-750, ul Jankego 147/6. Nr. NIP: 6342974688, KRS: 0000833666.

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady sprzedaży produktów Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną oraz SMS-ową.

Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email: sklep@oldoak.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu +48 798 52 66 66.

Administratorem danych osobowych Klientów jest OLD OAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach 40-750, ul Jankego 147/6. Nr. NIP: 6342974688, KRS: 0000833666.

§ 1 Definicje

Klient
podmiot będący użytkownikiem strony internetowej Sklepu, na rzecz
którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone
usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę
fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności
prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – OLD OAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Katowicach 40-750, ul Jankego 147/6. Nr. NIP: 6342974688, KRS: 0000833666.

Towar – oznacza produkt przedstawiany każdorazowo przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Klient ma możliwość skontaktowania się ze Sklepem internetowym: adres email: sklep@oldoak.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 pod numerem telefonu +48 798 52 66 66.

Umowa Sprzedaży – umowa
sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której warunki
określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest
zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po
akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu

 1. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin sklepu” umieszczony na stronie Sklepu internetowego, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 2. Informacje o Towarach zamieszczone w Sklepie internetowym, takie jak zdjęcia, opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Zdjęcia i opisy oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.
 4. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024×768.
 5. Produkty w sklepie internetowym są przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.
 6. Nie jest dopuszczalne:
  • a. korzystanie ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes właściciela Sklepu internetowego, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,
  • b. dostarczanie do Sklepu treści bezprawnych,
  • c. korzystanie ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
  • d. umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej, oraz e. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Sklepu do innego użytku niż użytek własny.
 7. Czas realizacji, przekazania zamówionego produktu kurierowi w celu dostarczenia paczki Klientowi, waha się w przedziale od 1 do 6 dni roboczych, z dodatkowym okresem czasu w przypadku zakupu produktów personalizowanych, dla których czas realizacji wydłuża się o 1 dzień roboczy.

§ 3 Zasady składania Zamówienia i zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu rejestracji Konta indywidualnego oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Utworzenie Konta indywidualnego nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich modeli, ilości oraz personalizacji. Każdy z Towarów należy dodać do „Koszyka” za pomocą opcji „Dodaj do Koszyka”. Wybór każdego z Towarów spowoduje przejście do ”Koszyka”. Aby kontynuować wybór Towarów należy skorzystać z opcji „Wróć do Sklepu”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybranie opcji „Realizuj zamówienie”. Realizując zamówienie Klient może zalogować się do Konta indywidualnego bądź realizować zamówienie bez rejestracji, uzupełniając swoje dane osobowe oraz adres dostawy w odpowiednich polach. Klient w kolejnych krokach ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towarów i metody płatności oraz jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i jego dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zamówieniem.
 6. Następnie, Klient składa zamówienie przechodząc do opcji „Potwierdzenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty” oraz wybierając na stronie internetowej Sklepu opcję „Kupuję i płacę”.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 8. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówionego Towaru. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia niezbędnych danych.
 9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Do momentu dokonania płatności Klient może zaprzestać składania zamówienia poprzez niekontynuowanie kolejnych kroków. W takiej sytuacji zamówienie Klienta nie zostanie zrealizowane.
 10. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy do zawarcia umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 11. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 12. Zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia, o którym mowa w ust. 11. Informacja ta zawiera potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu.

§ 4 Utworzenie Konta indywidualnego

 1. W sklepie nie ma możliwości utworzenia konta indywidualnego. Sprzedawca wysyła każdorazowo wiadomość mailową z informacją o przyjęciu zamówienia oraz wysyłce towaru.

§ 5 Dostawa

 1. Towary dostarczane są na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz InPost poprzez kuriera na terenie Polski. Akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. Opłaty za dostawę Towarów są podawane w ramach formularza zamówienia.
 3. W dniu nadania Towaru do Klienta Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta informację o wysłaniu przesyłki.
 4. Towary dostarczane są w terminie od 1 do 4 dni roboczych. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. W ramach każdej przesyłki Towaru znajduje się dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu towaru.

§ 6 Ceny i Płatności

 1. Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 3. Cena zakupu towaru podana na stronie Sklepu jest ostateczna i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10. Cena ta nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych na stronę internetową Sklepu zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.
 4. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
  • a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, przed dostawą;
  • b. przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU, obsługiwanym przez firmę PayPro SA. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań ( Przelewy24 ).
  • c. za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4a., brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, a następnie w dodatkowo wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą w godzinach pracy za pomocą numeru telefonu podanego w zakładce Kontakt, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4b., niniejszego paragrafu, Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia po otrzymaniu z systemu Przelewy24 potwierdzenia dokonania płatności, nie wcześniej jednak niż po przesłaniu do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w § 3 ust. 10.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w ust. 4c., brak zapłaty przy odbiorze Towaru, pomimo wyznaczenia przez Sprzedawcę dodatkowego odpowiedniego terminu, powoduje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi ustawami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

§ 7 Reklamacje

 1. Jeżeli
  zakupiony Towar ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca odpowiada
  względem Klienta na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego
  (rękojmia).
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w
  pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z
  aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym
  terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. a.
   złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
   Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
   niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo
   wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania po upływie 14 dni od
   daty zakupu lub jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez
   Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru
   na wolny od wad lub usunięcia wad.
  2. b. żądać wymiany Towaru na
   wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić
   Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez
   nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Klient może zamiast
  zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na
  wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że
  doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta
  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
  sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów
  uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie
  stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
  narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Sprzedawca może
  odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do wymiany Towaru na wolny
  od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową
  Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest
  niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
  zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty
  naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 6. Klient, który wykonuje
  uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą
  na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca.
 7. Sprzedawca
  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
  przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o
  usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z
  upływem roku, lecz w przypadku gdy klient jest Konsumentem, termin ten
  nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu
  pierwszym W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub
  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient
  żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do
  odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu
  ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany
  Towaru lub usunięcia wady.
 8. Reklamację można złożyć na piśmie
  poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie,
  listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres Katowice 40-750, ul Jankego 147/6 lub jeśli reklamacja dotyczy nieodpłatnych usług
  świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, o których mowa w
  Regulaminie. Reklamację można złożyć na adres poczty elektronicznej
  Sprzedawcy, z zawarciem opisu zgłaszanego problemu.
 9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.
 10. Sprzedawca
  nie zobowiązuje się w ramach niniejszego Regulaminu do korzystania z
  pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23
  września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres Katowice 40-750, ul Jankego 147/6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych.
 4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego tutaj https://www.oldoak.pl/index.php?route=account/return/add, znajdującego się w zakładce „Zakupy – Zwroty” jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać skanem formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. W wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Sprzedawca zastrzega, brak możliwości zwrotu, z tytułu odstąpienia od umowy, towarów spersonalizowanych takich jak: drewniane zegarki, bransoletki, breloki, lampki z personalizowanym imieniem. W związku z ręczną obróbką i jednorazowym dopasowaniem poszczególnych personalizowanych elementów, nie ma możliwości wykonania drugiego identycznego elementu bez uszkodzenia całości produktu. W przypadku personalizacji pudełka kwota zwrotu pomniejszona jest o cenę wykonania personalizacji.

§ 9 Inne usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca, oprócz umożliwiania zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, świadczy również nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi na rzecz Klientów:
  • a. Usługę Newsletter
  • b. Usługę Konta indywidualnego
  • c. Wysyłkę wiadomości SMS
 2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub Wysyłki SMS, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i informacyjnych przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy zakładaniu Konta indywidualnego lub wpisaniu się samodzielnie oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Kupującego.
 3. Newsletter oraz usługa SMS świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera i usługi SMS (rezygnacji z Newslettera) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny w mailu lub kontakt telefoniczny lub mailowy ze Sprzedawcą.
 4. Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w ust. 1. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usług Newslettera bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Sprzedawca ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Klienta z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newslettera, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Klientów zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 3. Zasady
  i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie
  „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod
  zakładką „Polityka Prywatności”.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2018
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca
  ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
  wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi
  Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku
  umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych
  strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Strony będą dążyły
  do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy
  zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Klientowi będącemu
  Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących,
  pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania
  reklamacji:
  • a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o
   przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
   konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o
   pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz.
   1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w
   Krakowie;
  • b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez
   Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim
   Inspektoracie Inspekcji Handlowej; oraz
  • c. zwrócenie się do
   Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony
   interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie
   ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie
   jak np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 6. Brak
  akceptacji Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez
  Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy
  składanym zamówieniu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do
  realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane
  na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia
  przez Klienta. Klienci posiadający Konto indywidualne zostaną
  poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji
  e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian
  przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą
  elektroniczną.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich
  sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W
  sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
  prawa.